Supervision og konsultation,
gruppe og individuelt

 • Fredericia Kommune
 • Slagelse Kommune
 • Vemmelev Skole
 • Donekrogen, døgninstitution
 • Bedre Psykiatri
 • Baglandet, København
 • Red Barnet / Plads til alle
 • Night Light Café
 • Marslev Børnehus / Kerteminde

Undervisning / temadage / workshop

 • Fredericia Kommune, refleksionsdage
 • Sct. Nicolaitjenesten, København
 • Familienetværk, Filippavej Frederiksberg
 • Red Barnet / Plads til alle
 • Red Barnet / Lokalforening København
 • Apostolsk Kirkes Børn- og ungeforening
 • BMK, Frikirkernes Børnemedarbejder konference
 • Forbrugerrådet Tænk, Gældsrådgivningen

Foredrag / dialogmøde

 • Mosaik, Pinsekirkernes Ledersamling 2019
 • Praktiserende læger, mindre gruppe

Konsulent / proceskonsulent

 • Frikirkenet