Supervision

– et tillidsbaseret læringsrum, hvor en kompetent medspiller giver et kvalificeret modspil til dig som fagperson, din praksis, din tænkning, dit mindset.

Et rum, hvor der er plads til at undres, til at lære, til at reflektere, til at drømme.

  • Du kan udforske et problemfelt. Du kan tale om en konkret sag. Et konkret møde med et barn, en ung, en familie.
  • Du kan bruge rummet til at forberede dit næste møde med et barn, en ung, en familie – eller måske et tværfagligt møde eller andre udfordringer, du står overfor i dit arbejde.
  • Du kan tale om din egen praksis og bruge rummet til at udforske det, der ikke rigtig lykkes for dig – eller til at blive klog på det, der faktisk lykkes, så du kan gøre mere af det.
  • Du bestemmer temaet. Jeg går med og vil gøre mit bedste for at give dig det kvalificerede modspil, der bringer tilpas forstyrrelse, så det bliver et brugbart udviklingsrum for dig.

Supervision er for alle

  • Socialrådgivere, lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, tandplejere, præster.
  • Familieplejere, konsulenter på socialområdet, frivillige medarbejdere, andre.

Individuelt eller i gruppe

Nogle gange giver det mest mening at have rummet for sig selv.
Andre gange er det meningsfuldt og nyttigt at dele supervisionsrummet som team.

Individuelt. 1 time / gang

Gruppe: 2-3 timer / gang afhængig af gruppens størrelse og ønsker til tidsramme.